The call for submissions for the WAU Congress 2024 in Johannesburg is now closed, and we thank all participants; paper evaluations will be ready on June 14.

WORLD ANTHROPOLOGICAL UNION

CONGRESS 2024​

SELECTED PANEL

( pn107 )

Innovations in Modern Anthropology of Sport

organizers

  Stevo Popovic

  Nationality: Montenegro

  Residence: Montenegro

  University of Montenegro

  Presence:Face to Face/ On Site

  Radenko Matic

  Nationality: Serbia

  Residence: Serbia

  University of Novi Sad

  Presence:Face to Face/ On Site

  Bojan Masanovic

  Nationality: Serbia

  Residence: Montenegro

  University of Montenegro

  Presence:Face to Face/ On Site

IUAES Affiliation: Anthropology of Sports

Keywords:

emotions, social issues, finance, sport, antrhopology

Abstract:

Not many activities bring together physical activities, emotions, social issues, and finance such as sports. In German soccer stadiums or Montenegrin water polo pools, on American baseball or Australian rugby fields, people can test their biological boundaries, express positive or negative emotions, address some social issues, invest or spend some money, or do something else that can make them fit or unfit, happy or sad, proud or ashamed, loved or unloved, etc. Anyhow, sport represents what life essentially is in the best way. On the other hand, it is well-known that contemporary activities that succeed in their fields have one common characteristic: significant dedication to development. Therefore, focusing on growth in the modern anthropology of sport would be essential. The reason anthropology of sport explores how sport and its related fields can shape and can be shaped by the biological, social, cultural, political, and historical contexts in which people live; the core themes discussed in this panel include biological, social, cultural, political, and historical questions such as how to develop the man from all perspectives mentioned above. Namely, most of the questions will require answers from panel attendees related to the development of the anthropology of sports, which is a multidisciplinary field that enriches our understanding of human culture, identity, and biology through the lens of physical activities, all to solve the intricate relationship between humans and sports that represents a microcosm of the contemporary world's complexities.

Српски/Црногорски

Иновације у модерној антропологији спорта

Нема много активности које спајају физичке активности, емоције, друштвена питања и финансије као што је спорт. На немачким фудбалским стадионима или црногорским ватерполо базенима, на теренима за амерички бејзбол или аустралијски рагби, људи могу да тестирају своје биолошке границе, да изразе позитивне или негативне емоције, да се баве неким друштвеним питањима, уложе или потроше нешто новца, или да ураде нешто друго што их може учинити задовољним или незадовољним, срећаним или тужним, поносним или посрамљеним, вољеним или невољеним, итд. У сваком случају, спорт на најбољи начин представља оно што живот у суштини јесте. С друге стране, познато је да савремене делатности које успевају у својим областима имају једну заједничку карактеристику: значајну посвећеност иновацијама. Стога би и концентрисање на унапређење савремене антропологије спорта било од суштинског значаја. Из разлога што антропологија спорта истражује како спорт и сродна поља могу обликовати и могу бити обликовани биолошким, друштвеним, културним, политичким и историјским контекстима у којима људи живе, кључне теме о којима се расправља у овом панелу укључују биолошкa, друштвенa, културна, политичка и историјска питања као што су како унапредити човека из свих испред наведених перспектива. Наиме, већина питања ће захтевати одговоре од учесника панела везаних за развој антропологије спорта, која представља мултидисциплинарну област која обогаћује наше разумевање људске културе, идентитета и биологије кроз призму физичких активности, а све у циљу решавања проблема замршеног односа између људи и спорта који представља микрокосмос комплексности савременог света.

емоције, друштвена питања, финасије, спорт, антропологија